Massages

De Intentie van de massages

Elke massage begint altijd eerst met het aanraken van het lichaam. Dit gebeurt met het oog op het doel van de massage en om de te
masseren persoon even te laten gewennen. Het doel van de massages die ik geef, kan variëren van rust en ontspanning brengen of
pijn verlichten. Mijn uitgangspunt tijdens een massage is de ander al het goede van mijzelf mee te geven. Ikzelf masseer puur vanuit
mijn eigen gevoel en mijn eigen intentie. Masseren doe ik een ander met toewijding en op een liefdevolle wijze, hetgeen wil zeggen
met onvoorwaardelijk respect, waardering en acceptatie van een ander mens zoals deze is. Iemand kunnen laten voor wat hij/zij is
en laten zoals hij/zij is, zonder enig oordeel. Door het aanraken bij het begin van de massage, maak ik contact met een andermans
lichaam en met diens leven. Het is als contact maken met het leven zelf en daardoor ontstaat verbondenheid met andere mensen
en met het leven zelf. Het ondergaan van massages kan een mens veel innerlijke rust en verdieping in het dagelijkse leven brengen.
Dit is hetgeen ik ieder ander mens van harte gun en ik met mijn massages wil bereiken. Het is de basis en de ware intentie van het
geven van mijn massages!

Atlasmassage (Nek-/Schoudermassage)

Het ontstaan

Deze massagetechniek voor nek-/schouderklachten vindt haar oorsprong in de Dorn Methode. Dit is een behandeltechniek waarmee op
een relatief zachte wijze een scheefstand in het bekken en de wervelkolom, alsmede een hierdoor veroorzaakt beenlengteverschil worden
gecorrigeerd. Deze methode is ontwikkeld door Dieter Dorn, die zelf ooit van spit werd verlost door een oude man. Deze oude man wist
met de druk van zijn duim bij Dieter Dorn de rugpijn weg te nemen. Dieter Dorn werkte dit verder uit tot een behandelmethode voor rug-
klachten. De kerngedachte hierbij is dat het begin van rugklachten vaak ontstaat als gevolg van een beenlengteverschil, welke weer wordt
veroorzaakt door een scheefstand van het bekken. Na verloop van tijd bleek met de Dorn Methode opvallend gunstige resultaten behaald
te worden bij het behandelen van klachten in de onderrug. Dit resultaat bracht weer de gedachte met zich mee om hetzelfde principe toe
te passen bij pijnklachten hoger in de rug. Het betreft dan pijnklachten en scheefstand in de nekwervels, in de wervels tussen de schouder-
bladen en daarmee beperking in het naar links en rechts kijken als gevolg van overbelasting, alsmede armklachten. De aldus ontstane nek-
en schoudermassagetechniek, die is voortgekomen uit de Dorn Methode, bleek ook hier met succes ingezet te kunnen worden.
Deze behandelmethode kreeg de naam Atlasmassage, vernoemd naar de eerste nekwervel, de Atlas.

De massagetechniek

Tijdens de Atlasmassage neemt de cliënt plaats op een zogeheten massagestoel. Met deze speciaal ontwikkelde techniek worden de wervels
en gewrichten eerst op een zachte en veilige wijze losgemaakt en gecorrigeerd, waardoor mogelijk aanwezige knelpunten kunnen worden op-
geheven. Vervolgens wordt de doorbloeding extra gestimuleerd door een afrondende massage van de nek en schouders met een massageolie, welke een verwarmend effect heeft op de spieren. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt hiermee op gang gebracht en de klachten zullen vanzelf afnemen en tenslotte verdwijnen. In onze hectische maatschappij waarin wij leven en moeten blijven functioneren, is een korte, zachte en ontspannende Atlasmassage van het zo stressgevoelige nek- en schoudergebied een weldadige ervaring.

Voor wie?

Nek-/schouderklachten zoals hier omschreven zullen in min of meerdere mate kunnen optreden bij iedereen die veel met de computer en dan
met name met de laptop werkt. Ook het enorm toegenomen gebruik van smartphones en iphones brengen dergelijke klachten met zich mee.
Het buigen van het hoofd, dus de voorover stand van het hoofd tijdens het gebruik van de computer en mobiele telefoons levert een directe belasting op van de nekspieren en nekwervels. Gebeurt dit te vaak of te langdurig dan ontstaat er overbelasting. Uiteindelijk kan dit leiden tot hoofdpijn en irritatie met als mogelijk gevolg ontstekingsreacties of zelfs blijvende slijtage in het gebied van de nek en de schouders.
Voorkomen is altijd nog beter dan genezen! Vandaar dat de Atlasmassage door haar korte behandelingstijd uitermate geschikt is om toe te passen aansluitend aan een pedicure- of manicurebehandeling. Op deze manier kunnen nek- en schouderklachten snel en doeltreffend worden aangepakt of voorkomen. De Atlasmassage neemt slechts 15 minuten in beslag, hetgeen al voldoende is voor een opvallend merkbaar resultaat. Bij extreme nek- en schouderklachten is het raadzaam om de Atlasmassage gedurende 3 keer 15 minuten toe te passen. De Atlasmassage kenmerkt zich door een korte, effectieve maar uiterst zachte en veilige manier van behandelen van uiteenlopende nek- en schouderklachten. Na afloop van de Atlasmassage is het van belang dat de cliënt voldoende blijft drinken, bij voorkeur water. De afvalstoffen die met de massage zijn vrijgekomen kunnen hierdoor gemakkelijker uit het lichaam worden afgevoerd.

Breuss-massage

De Breussmassage is ontwikkeld door de uit Oostenrijk afkomstige natuurgenezer, Rudolf Breuss. Deze massage richt zich op de gehele wervelkolom en met name op de tussenwervelschijven. Een tussenwervelschijf is het kraakbeen tussen de wervels dat ervoor zorgt dat de zenuwen beschermd worden en de wervels elkaar niet raken. De Breuss-massage gaat ervan uit dat er bij de wervelkolom geen versleten tussenwervelschijven bestaan, omdat alle cellen ook op hoge leeftijd steeds weer vernieuwd worden. Er bestaan wel gedegenereerde tussenwervelschijven, maar die kunnen door deze massage gestimuleerd worden, zodat ze weer verbeteren en herstellen met als resultaat
dat de rugklachten verminderen.
Kenmerkend voor de Breuss-massage is de lichte, langzame strijking met een zeer minimale druk van de lange rugspier welke een totale ontspanning teweeg brengt. De lange rugspier strekt zich en er wordt meer ruimte gecreëerd tussen de wervels. De wervels en de tussenwervelschijven komen vervolgens weer op hun plaats. De strijkingen van deze massage zijn zowel gericht op ontspanning als ook op correctie en herstel van de wervelkolom. Het strekken van zowel de wervelkolom als de lange rugspier kalmeert het zenuwstelsel. Er komt dan meer zuurstof in het bloed, waardoor men zich geestelijk beter kan ontspannen.
De Breuss-massage wordt uitgevoerd met Johannesolie. Het hoofdbestanddeel van deze Johannesolie is het Sint Janskruid. Dit kruid heeft een therapeutische werking doordat het de doorbloeding verbetert en verwarmend werkt bij spier- en gewrichtspijnen door haar dieptewerking.
Deze massage geeft een enorm ontspannend effect voor lichaam en geest en verlicht vele klachten of neemt deze weg. De Breuss-massage is uitstekend geschikt voor mensen die naast het verlichten van hun rugklachten graag willen ontstressen. Tevens kan deze massage verlichtend werken bij menstruatieklachten.
Wij leven in een tijd waarbij de eisen die wij stellen aan ons geestelijke en lichamelijke functioneren als mens, steeds hoger komen te liggen.
Denk bijvoorbeeld aan de toename van werkdruk. Steeds vaker zal daardoor behoefte ontstaan aan meer ontspanning en bezinning.
Een massage als deze kan daarbij helpen!

Massage bij fibromyalgie

Fibromyalgie ofwel weke delen reuma, is een vorm van reuma waaronder aandoeningen vallen aan onder andere spieren, banden, pezen en
het kapsel om de gewrichten. Fibromyalgie betekend letterlijk pijn in het bindweefsel en de spieren. Bij een vorm van reuma zoals fibromyalgie komen klachten zoals stijfheid in de gewrichten of spieren, hoofdpijn, vermoeidheid en soms stemmingswisselingen tegelijkertijd voor. De pijn komt met name voor in de spieren, het bindweefsel en in en rondom de gewrichten. Daardoor is bewegen vaak moeilijk, hetgeen beperkingen geeft in het dagelijkse leven. Leven met pijn vermoeid een mens, vooral omdat de pijn ook ‘s nachts nog aanwezig is. Een reumapatiënt slaapt slecht, het lichaam rust onvoldoende uit wat mogelijk concentratieproblemen en ook prikkelbare/spastische darmklachten met zich mee kan brengen. Reuma en fibromyalgie kennen een grillig verloop. De klachten kunnen tijdelijk verminderen om dan ineens in alle hevigheid terug
te keren.

Het positieve effect van deze massage

Tijdens de massage worden de spieren enigszins opgerekt, zodat deze weer wat soepeler worden. Bovendien maakt het lichaam zelf door de massage van het lichaam de stoffen endorfine en serotonine aan. Endorfine werkt pijnstillend, serotonine verbetert de stemming van de cliënt. Naast deze effecten werkt de massage slaapbevorderend, brengt het rust tussen lichaam en geest, verbetert de doorbloeding, verbetert de
toe- en afvoer van de verschillende weefselvloeistoffen, geeft verhoging van de doorlaatbaarheid van de bloedvaten, verbetert de stofwisseling
en de spierfunctie (en zodoende een verbeterde bewegelijkheid, verlichting van spierkrampen, meer zuurstof in de spieren en daardoor minder optredende verzuring van de spieren), het krachtgevoel neemt toe en een verdieping van de ademhaling. Tenslotte zal de vermoeidheid van
de patiënt afnemen. Door al deze gunstige invloeden van de massage krijgt het lichaam de kans zichzelf meer te herstellen.
Het verdient daarom aanbeveling voor een reuma- c.q. fibromyalgiepatiënt om zich regelmatig te laten masseren om zodoende optimaal te profiteren van de gunstige aspecten van deze massage.